Weryfikacja poprzez Pair Programming

Programistów ubiegających się o pracę weryfikujemy za pomocą Pair ProgrammingJako jedyna firma w Polsce oferujemy weryfikację kandydata poprzez Pair Programming czyli programowanie w parze.

Rekrutacja polega na przydzieleniu kandydatowi paru zadań programistycznych, które rozwiązuje przy komputerze w parze wraz z doświadczonym i certyfikowanym programistą naszej firmy.  Po zakończonej sesji oddelegowany programista jest w stanie ocenić umiejętności techniczne, trafność doboru algorytmów i wzorców projektowych przez kandydata.

Dodatkowo oceniana jest jakość kodu oraz jego zgodność z zasadami  Clean Code.  Klient otrzymuje od nas podsumowanie rekrutacji wraz z komentarzem naszych specjalistów.

Pair Programming to najskuteczniejszy i szeroko stosowany w metodologii SCRUM sposób wymiany wiedzy między programistami. Najczęściej stosuje się go w celu wdrożenia nowych członków zespołu i zaznajomienia ich z kodem aplikacji, którą przyjdzie im rozwijać. W naszej firmie wykorzystujemy pair programming w celu poznania umiejętności kandydata. Takie podejście umożliwia natychmiastowe wychwycenie mocniejszych i słabszych stron programisty i jest kierowane do firm, którym zależy na zatrudnieniu pracownika o określonych predyspozycjach.